Meniu Închide

    Serviciul jude?ean de dezinsec?ie ?i ecologizare mediu Ilfov anun?? c? în perioada 4-12 aprilie 2016 va efectua pe raza ora?ului Voluntari tratamente pentru combaterea insectelor. Ac?iunea se desf??oar? seara, dup? ora 20:00, pe str?zile interioare, pe aliniamentul drumurilor jude?ene, precum ?i în zona gropilor de gunoi ?i a altor focare. Produsul aplicat este AQUA K’OTHRINE, care este toxic pentru albine, pe?ti ?i organisme acvatice.

EURO APAVOL S.A

Serviciul jude?ean de dezinsec?ie ?i ecologizare mediu Ilfov anun?? c? în perioada 4-12 aprilie 2016 va efectua pe raza ora?ului Voluntari tratamente pentru combaterea insectelor. Ac?iunea se desf??oar? seara, dup? ora 20:00, pe str?zile interioare, pe aliniamentul drumurilor jude?ene, precum ?i în zona gropilor de gunoi ?i a altor focare….