Meniu Închide

    Operatorul regional EURO APAVOL S.A. atrage aten?ia tuturor beneficiarilor de servicii c? sistemele de canalizare sunt destinate exclusiv prelu?rii apelor uzate menajere (ape rezultate din activit??i menajere, igienico-sanitare, din metabolismul uman) ?i a apelor pluviale.Sfaturi ce pot ajuta la protejarea retelei de canalizare ?i, implicit, a mediului înconjur?tor:– Resturile menajere nu trebuie aruncate prin scurgerea de la chiuvet?, ci la gunoi, în saci menajeri;– Uleiul uzat, folosit la g?tit, nu trebuie aruncat la chiuvet? sau în vasul de toalet?, deoarece poate infunda instala?iile sanitare. În timp, acest “obicei” poate duce la obturarea conductelor, blocând astfel re?elele de canalizare.- Materialele de construc?ii trebuie transportate în zonele amenajate pentru depozitarea acestora. Dac? aruncati în gurile de canalizare resturile r?mase (beton, ciment, nisip), risca?i sa înfunda?i întreaga re?ea de canalizare.- Niciodat? nu bloca?i gurile de scurgere ?i c?minele de vizitare.Prin respectarea acestor reguli, putem proteja sistemul de canalizare ?i mediul înconjur?tor!

Operatorul regional EURO APAVOL S.A. atrage aten?ia tuturor beneficiarilor de servicii c? sistemele de canalizare sunt destinate exclusiv prelu?rii apelor uzate menajere (ape rezultate din activit??i menajere, igienico-sanitare, din metabolismul uman) ?i a apelor pluviale. Sfaturi ce pot ajuta la protejarea retelei de canalizare ?i, implicit, a mediului înconjur?tor: -…