Meniu Închide

În aten?ia locuitorilor din comuna Sinesti

S.C. EURO APAVOL S.A., operator al serviciului de ap?, de pe raza localita?ii Sinesti, v? aduce la cuno?tin?? faptul c? în perioada 22.08.2016 – 24.08.2016, va întrerupe furnizarea apei, pentru cur??area, sp?larea ?i dezinsec?ia bazinului de înmagazinare ?i a re?elei de distribu?ie.

Pân? la finalizarea lucr?rilor, v? inform?m c? apa nu este potabil?.

 

*În aten?ia locuitorilor din comuna Sinesti* *S.C. EURO APAVOL S.A., operator al serviciului de ap?, de pe raza localita?ii Sinesti, v? aduce la cuno?tin?? faptul c? în perioada 22.08.2016 – 24.08.2016, va întrerupe furnizarea **apei, pentru cur??area, sp?larea ?i dezinsec?ia bazinului de înmagazinare ?i a re?elei de distribu?ie.* *Pân? la finalizarea…