Meniu Închide

Stima?i utilizatori,

Ca urmare a temperaturilor crescute înregistrate în ultima perioad?, consumul mare de ap? potabil? a creat disfunc?ionalit??i în sistemul de distribu?ie, cauzând sc?derea presiunii în re?eaua public? de alimentare cu ap? a ora?ului Voluntari.

V? reamintim c? apa potabil? distribuit? prin sistemele de alimentare este destinat? satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospod?re?ti ale popula?iei, institu?iilor publice ?i operatorilor economici.

Având în vedere faptul c? ne a?teapt? o var? canicular?, conform prognozelor meteo, S.C. Euro Apavol S.A. face un apel c?tre to?i consumatorii s? utilizeze ra?ional apa potabil? doar pentru consum uman ?i menajer ?i nu pentru irigarea gr?dinilor sau umplerea piscinelor.

În caz contrar S.C. Euro Apavol S.A. se va g?si în imposibilitatea de a-?i respecta obliga?iile contractuale referitoare la continuitatea furniz?rii serviciilor.

Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul str?zilor ?i a spa?iilor verzi, sp?latul pie?elor, sp?larea periodic? a re?elei de canalizare, sp?larea autovehiculelor ?i consumul tehnologic al unit??ilor industriale se va utiliza ap? din foraje sau ap? industrial?.

M?sura va fi implementat? doar pe perioada zilelor caniculare, consumatorii fiind sf?tui?i s? î?i creeze rezerve de ap?.

V? multumim pentru întelegere!

 

CONDUCEREA

S.C. EURO APAVOL S.A.

/Stima?i utilizatori,/ Ca urmare a temperaturilor crescute înregistrate în ultima perioad?, consumul mare de ap? potabil? a creat disfunc?ionalit??i în sistemul de distribu?ie*, cauzând sc?derea presiunii în re?eaua public? de alimentare cu ap? a ora?ului Voluntari*. V? reamintim c? apa potabil? distribuit? prin sistemele de alimentare *este destinat?  satisfacerii cu prioritate…