Meniu Închide

Stimate Domn/Stimat? Doamn?,

 

             S.C. EURO  APAVOL S.A. în  calitate de operator regional al serviciilor de alimentare cu ap? ?i  canalizare,  a demarat accesarea Fondurilor Europene în vederea dezvolt?rii ?i îmbun?t??irii calit??ii serviciilor oferite ?i a calit??ii apei pe raza Ora?ului Voluntari.

             Pentru asigurarea  sustenabilit??ii   Proiectului de Dezvoltare a Ora?ului, o condi?ie esen?ial? este cre?terea  gradului de conectare a popula?iei ora?ului la serviciile de ap? ?i canalizare la 98%.

             Pe aceast? cale, conducerea societ??ii S.C. EURO APAVOL S.A. v? invit? s? sus?ine?i acest Proiect ?i face un apel public c?tre to?i utilizatorii/beneficiarii serviciilor de alimentare cu apa ?i /sau de canalizare CARE NU AU ÎNC? ÎNCHEIATE CONTRACTE DE FURNIZARE SERVICII , s? se prezinte pân? la data de 31 ianuarie 2018, la sediul S.C. Euro Apavol S.A. din Str. Gh. Dinc? nr. 19 A, B, C, Voluntari, Jud. Ilfov, în vederea perfect?rii contractelor pentru serviciile de care beneficiaz?.

Pentru utilizatorii de servicii care se prezint? în termenul precizat în vederea încheierii contractului, conducerea S.C Euro Apavol S.A a decis s? renun?e la calculul penalit??ilor ?i a sanc?iunilor prev?zute de legisla?ia în vigoare.

Neprezentarea în acest termen atrage dup? sine sistarea serviciilor, urmând ca toate cheltuielile generate de bran?are/rebran?are s? fie suportate de c?tre utilizator.

 

Conducerea

S.C. EURO APAVOL S.A.

Stimate Domn/Stimat? Doamn?, S.C. EURO  APAVOL S.A. în  calitate de operator regional al serviciilor de alimentare cu ap? ?i  canalizare,  a demarat accesarea Fondurilor Europene în vederea dezvolt?rii ?i îmbun?t??irii calit??ii serviciilor oferite ?i a calit??ii apei pe raza Ora?ului Voluntari. Pentru asigurarea  sustenabilit??ii   Proiectului de Dezvoltare a Ora?ului, o…