Meniu Închide

SC Euro Apavol SA v? recomand? câteva m?suri tehnice pentru a preveni înghe?area instala?iilor de ap? (conducte, contoare, robine?i, etc.), pentru protejarea acestora în perioadele cu temperaturi sc?zute (sub – 5 grade Celsius).

  • Protejarea corespunz?toare a contorului de bran?ament dac? se afl? într-un c?min de contor neizolat, se poate realiza utilizând pl?ci din poliuretan sau polistiren extrudat.
  • În zilele geroase, f?r? z?pad?, proteja?i suplimentar rama ?i capacul c?minului de apometru cu o folie de plastic.
  • Nu folosi?i materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie, vat? de sticl?, etc.). Asigura?i-v? c? rama ?i capacul de protec?ie al c?minului de contor sunt bine fixate, iar capacul este închis.
  • Dac? lipsi?i mai mult timp de la domiciliu, nu uita?i s? goli?i conductele interioare de ap?.
  • În cazul în care sesiza?i probleme la contoarele de bran?ament din cauza înghe?ului, nu încerca?i s? le dezghe?a?i singuri. Anun?a?i societatea noastr? contactându-ne la numerele de telefon ale Dispeceratului : 021.270.30.13; 0757.107.000, disponibile 24/24 h.

 

     ATEN?IE!

     În cazul în care c?minul de bran?ament se afl? pe proprietate privat?, conform legisla?iei în vigoare, responsabilitatea protej?rii contorului de ap?  apar?ine  exclusiv clientului. Prin urmare, costurile de înlocuire a unui contor distrus de înghe? vor fi suportate de c?tre dumneavoastr?.

 

Conducerea

S.C. EURO APAVOL S.A.

Desc?rca?i documentul original ->

*SC Euro Apavol SA *v? recomand? câteva m?suri tehnice pentru a preveni înghe?area instala?iilor de ap? (conducte, contoare, robine?i, etc.), pentru protejarea acestora în perioadele cu temperaturi sc?zute (sub – 5 grade Celsius). Protejarea corespunz?toare a contorului de bran?ament dac? se afl? într-un c?min de contor neizolat, se poate realiza utilizând…