Meniu Închide

CONCURS

Eu Apa

La ini?iativa dlui Primar Florentin Costel Pandele,  S.C. EURO APAVOL S.A. împreun? cu  Direc?ia  Educa?ie Cultural –  Sportiv? ?i Identitate Comunitar? Voluntari ?i Direc?ia de Asisten?? Educa?ional?, organizeaz?  în perioada  05 – 20 martie 2018,  a  treia edi?ie a concursului de colaje  ”Eu ? Apa”!. Concursul se adreseaz? pre?colarilor ?i elevilor claselor gimnaziale, din unit??ile de înv???mânt ale ora?ului Voluntari.

 

Regulamentul concursului este disponibil aici.

Fi?a de înscriere este disponibil? aici.

 

Scopul acestui concurs este de a sprijini ?i a stimula copiii ?i adolescen?ii s? con?tientizeze importan?a apei în via?a omului, dar ?i leg?tura strâns? între calitatea mediului ?i calitatea ?i cantitatea resurselor de ap?.

 

Pentru dezvoltarea ?i îmbun?t??irea calit??ii seviciilor ?i a calit??ii apei pe raza ora?ului Voluntari ?i în aria de operare, S.C. EURO APAVOL S.A. în calitate de operator regional al serviciilor de alimentare cu ap? ?i de canalizare deruleaz? proiectul de investi?ii “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap? ?i ap? uzat?” inclus în lista proiectelor majore care urmeaz? a fi finan?ate în cadrul Programului Opera?ional Infrastructur? Mare 2014-2020 (POIM).

 

Tema propus? în acest an de c?tre Organiza?ia Na?iunilor Unite este “Solu?ii naturale pentru ap?”.

 

Pornind de la aceast? tem?, sub sloganul ‚Natur? s?n?toas? pentru o ap? s?n?toas?!’’, elevii sunt invita?i s? participe la un concurs pe echipe prin crearea unui colaj (gr?dini?? ?i clasele 0 -IV) sau a unei machete (clasele V-VIII) care s? ilustreze propunerile lor cu privire la solu?iile practice de valorificare a naturii în sprijinul direct al protej?rii resurselor de ap?, atât din punct de vedere al calit??ii, cât ?i al conserv?rii resurselor, la suprafa?? sau în adâncul p?mântului.

 

Premiile vor fi stabilite în func?ie de num?rul like – urilor primite pe pagina oficial? de facebook  a S.C. EURO APAVOL S.A. ?i de c?tre o comisie de jurizare ce va evalua toate lucr?rile  primite ?i va decide câstig?torii.  Lucr?rile scanate vor fi desc?rcate pe pagina de facebook  începând cu data de 17 martie 2018.

 

Festivitatea de premiere va avea loc la Casa de Cultur? a Ora?ului Voluntari,  pe 22 martie 2018, ora 16:00.

 

V? a?tept?m cu drag!!!

CONCURS* Eu * ?  Apa* La ini?iativa dlui Primar Florentin Costel Pandele,  S.C. EURO APAVOL S.A. împreun? cu  Direc?ia  Educa?ie Cultural –  Sportiv? ?i Identitate Comunitar? Voluntari ?i Direc?ia de Asisten?? Educa?ional?, organizeaz?  în perioada   05 – 20 martie 2018*,  a  treia edi?ie a concursului de colaje   ”Eu * ?  Apa”!*. Concursul…