Meniu Închide

Dezbateri în cadrul ARA privind stadiul proiectelor de apă și apă uzată

 

      În perioada 30 iulie -1 august 2017, reprezentanții Euro Apavol au participat la ședința Asociației Române a Apei- Patronatului  Apei desfășurată la Craiova. În cadrul întâlnirilor au fost analizate stadiul actual și perspectivele Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, modificările legislative propuse de către grupul de lucru coordonat de MDRAPFE privind clarificarea Ordinului nr. 344/2004 (privind utilizarea nămolului în agricultură).

      În cadrul dezbaterilor au fost analizate bunele practici din implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, precum și noutățile aduse de Ghidul Solicitantului pentru POIM, printre care se numără eligibilitatea cheltuielilor cu achiziția terenului în cazul în care o localitate nu deține teren pentru realizarea investițiilor. 

     Printre problemele semnalate s-a evidențiat necesitatea simplificării procedurilor pentru scoaterea din circuitul agricol și circuitul forestier a terenurilor pe care se vor amplasa investițiile.

    Aspectele financiare dezbătute s-au axat pe necesitatea stabilirii unei monografii contabile unitare la nivel național privind contabilitatea proiectelor cu finanțare europeana. Analizele de caz au vizat posibilitatea reținerii penalităților aplicate antreprenorilor din situații de plată, precum și regimul sumelor obținute din penalități.

    În privința legislației privind achizițiile sectoriale, printre problemele semnalate de operatorii regionali s-au numărat: utilizarea criteriului de atribuire “prețul cel mai scăzut” ce conduce la atribuirea unor contracte cu prețuri foarte mici în raport cu valoarea estimată, cu risc în execuție; lipsa unor instrucțiuni în domeniul achizițiilor publice care să înlocuiască legislația terțiară aplicabilă în perioada de valabilitate a O.U.G. nr. 34/2016. S-a apreciat că este necesară clarificarea rolului și implicării observatorilor UCVAP în derularea procedurilor de achiziție publică.

    În cadrul schimburilor de experiență, experții Euro Apavol au prezentat stadiul pregătirii proiectului de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A.”, prin care  270.364 locuitori vor beneficia de investiții în infrastructura de apă, prin înființarea/extinderea a peste 502 km de rețea,  realizarea a 54 foraje, reabilitarea/construirea a 10 stații de tratare a apei, 6 stații de clorinare și 19 rezervoare de înmagazinare de apă. Investițiile în sectorul de apă uzată vor aduce beneficii pentru  278.532 locuitori ce vor beneficia de extinderea cu peste 512 km a rețelor de canalizare menajeră și reabilitarea/construirea a 6 stații de epurare apă uzată.

 

Asociaţia Română a Apei (ARA) este o asociaţie patronală şi profesională ce reunește profesionişti din domeniul apei, la nivel naţional şi international.