Meniu Închide

Cariere

                                                                                                            

                                                                S.C EURO APAVOL S.A  angajează:

  • 📌  ȘEF SERVICIU AVIZARE-PROIECTARE
Cerințe:  Studii superioare absolvite în domeniul  tehnic – ( Facultatea de Construcții sau Instalații).
Cunoștințe solide de proiectare și desen tehnic;
Bune cunoștințe ale softurilor de proiectare;
Activitatea presupune:
Supervizarea lucrărilor de executie în vederea asigurării calității și a condițiilor stabilite prin proiect, în conformitate cu legislația în vigoare;
Organizarea și coordonarea activității de proiectare pentru realizarea lucrarilor din sistemul de canalizare si alimentare cu apa;
Propunerea soluțiilor  tehnice pentru proiectele derulate;     
Oferim salariu atractiv și bonuri de masă.
  • 📌ȘEF SERVICIU COMERCIAL
Cerințe:  Studii superioare finalizate  – de preferat studii Economice sau Juridice
Experiență în domeniu ;
Bun negociator şi cunoscator al legislaţiei contractelor de servicii ;
Ablități de comunicare și negociere;
Activitatea presupune:
Coordonarea  întregii activități  din cadrul serviciului Comercial, Facturare  și  Recuperări Creanțe;
Verificarea și negocierea  contractelor de prestări servicii de apă și de canalizare ;
  Oferim salariu atractiv și bonuri de masă.
  • 📌MUNCITOR NECALIFICAT – SĂPĂTOR MANUAL
 Cerințe:  apt din punct de vedere fizic pentru a efectua săpături manuale. Notă: disponibilitatea de a rămâne peste program în  situațiile excepționale.
Oferim salariu atractiv și bonuri de masă. 
  • 📌MUNCITORI CALIFICAȚI : INSTALATORI, ELECTRICIENI, OPERATORI STAȚIE APĂ 
  Cerințe: atestat de pregătire  profesională pentru meseria dobândită; Experiență în domeniu, abilități de organizare, spirit de echipă și abilități de comunicare. 
Oferim salariu atractiv și bonuri de masă. 
  Relații suplimentare se pot obține la Dep. Resurse  Umane , ☎tel: 0757.100.106 /0757.100.108

 

S.C. EURO APAVOL S.A.  angajează în cadrul UNITĂȚII  DE  IMPLEMENTARE A  PROIECTELOR (U.I.P): 

 

  • 📌 Responsbil/Expert Tehnic
Cerinte: Studii superioare tehnice finalizate, experienta similară min. 3 ani. Răspunde de toate problemele tehnice din cadrul proiectului;
Participă la vizitele de monitorizare a proiectului;
Răspunde la solicitarile/clarificarile tehnice cerute de către orice organism abilitat în verificarea proiectului;
Menține legătura cu  Managerii de Contract în toate aspectele de natură tehnică;
Îndeplinește și alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectului, din dispoziția Șefului U.I.P
Cunoştinţe privind auditul contractelor şi proiectelor;
Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe;
Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;
Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;
Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office & AUTOCAD
 
  • 📌Expert Financiar
Cerinte: Studii superioare finalizate în domeniul economic.
Expert contabil cu o vechime de min. 5 ani
Cunoştinţe financiar-contabile avansate; abilităţi în managementul financiar al proiectului, cunoştiinţe solide de contabilitate;
Cunoştinţe privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscal naţională şi a standardelor de contabilitate internaţională;
Cunoştinţe privind auditul contractelor şi proiectelor;
Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe;
Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;
Competenţe de limba engleză – nivel utilizator mediu sau inalt;
Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office, programe specifice de contabilitate.
 
  • 📌Manager de contract
Cerinte: Studii superioare
Minimum 2 ani de experienţă generală în domeniul tehnic
Cunoştinţe privind condiţiile de contract de tip execuţie lucrări, proiectare şi execuţie lucrări (H.G. nr. 1/2018), condiţii de contract de finanţare cu fonduri europene;
Cunoştinţe privind legislaţia naţională şi europeană în domeniul serviciilor şi investiţiilor de apă şi apă uzată, mediu şi achiziţii publice;
Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe, în special fonduri europene nerambursabile;
Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;
Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;
Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office & AUTOCAD
 
  • 📌Jurist
Cerinte: Studii superioare finalizare în domeniul juridic.
Experienta similara min. 5 ani
Membru al Uniunii Juriștilor din România.
Capacitate de analiză şi sinteză;
Foarte bune abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
Tehnici de abordare a clienţilor şi de negociere;
Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
Spirit de ordine şi disciplină;
Competenţe în luarea deciziilor;
Tehnici şi metode de analiză comparativă;
Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;
Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;
Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office.
 
CV-urile se pot trimite la următoarele adrese de e-mail: office@apavol.ro / uip@apavol.ro
Relații suplimentare se pot obține la  Dep. RESURSE UMANE : ☎ +40 757.100.106 / +40 757.100.108