Meniu Închide

Despre noi

 S.C. EURO APAVOL S.A. a fost înfiinţată în scopul exploatării şi gestionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de membrii Asocitaţiei de Dezvoltare Intercomunitare , cu respectarea următoarelor principii:

a) securitatea serviciului;

b) tarifarea echitabilă;

c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;

d) transparenţa şi responsabilitatea publică;

e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

f) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

g) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

h) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

Iniţiativa înfiinţării acestui operator regional a aparţinut Primarului oraşului Voluntari Florentin-Costel Pandele, care în cadrul şedinţei Consiliului Local Voluntari din data de 20.07.2010 a susţinut oportunitatea şi necesitatea înfiiţării unei societăţi comerciale cu următoarele obiecte de activitate:

  • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
  • Colectarea şi epurarea apelor uzate

        Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lânga Tribunalul Bucureşti a aprobat înfiinţarea S.C. APĂ ŞI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. prin Rezoluţia nr. 13863 din data de 06.12.2010, noua societate intrând în serviciul public în data de 04.02.2011, ca urmare a delegării gestiunii serviciilor de apă şi canalizare de pe raza administrativă a oraşului Voluntari de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara.

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 2 din data de 07.02.2013 precum şi Rezoluţia nr. 3090 din 13.02.2013 emisă de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, vă comunicăm faptul că denumirea societăţii s-a schimbat din S.C. APĂ ŞI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A.  în S.C. EURO APAVOL S.A.

Director General,

Lucian Frunza