Meniu Închide

Despre noi

           S.C. EURO APAVOL S.A. a fost înfiinţată în scopul exploatării şi gestionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de membrii Asocitaţiei de Dezvoltare Intercomunitare, cu respectarea următoarelor principii:

  •   securitatea serviciului;
  •   tarifarea echitabilă;
  •   rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
  •   transparenţa şi responsabilitatea publică;
  •   continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
  •   adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
  •   accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
  •   respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

           Iniţiativa înfiinţării acestui operator regional a aparţinut Primarului oraşului Voluntari, dl. Florentin-Costel Pandele, care în cadrul şedinţei Consiliului Local Voluntari din data de 20.07.2010 a susţinut oportunitatea şi necesitatea înfiiţării unei societăţi comerciale cu următoarele obiecte de activitate:

  • Captarea, tratarea şi distribuţia apei
  • Colectarea şi epurarea apelor uzate

        Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lânga Tribunalul Bucureşti a aprobat înfiinţarea S.C. APĂ ŞI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. prin Rezoluţia nr. 13863 din data de 06.12.2010, noua societate intrând în serviciul public în data de 04.02.2011, ca urmare a delegării gestiunii serviciilor de apă şi canalizare de pe raza administrativă a oraşului Voluntari de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara.

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 2 din data de 07.02.2013 precum şi Rezoluţia nr. 3090 din 13.02.2013 emisă de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, vă comunicăm faptul că denumirea societăţii s-a schimbat din S.C. APĂ ŞI CANALIZARE VOLUNTARI-GĂNEASA S.A. în S.C. EURO APAVOL S.A.