Meniu Închide

Informare privind modificarea prețurilor/tarifelor, prin unificare, pentru serviciile de apă și canalizare pentru întreaga arie de Delegare a Operatorului Regional SC EURO APAVOL SA

S.C. Euro Apavol S.A., vă aduce la cunoștință modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare după cum urmează :

Specificaţie Preţ/Tarif  pentru populaţie lei/mc Preţ/Tarif  pentru rest utilizatori lei/mc Cotă TVA
Apă potabilă 5,33 4,89 9%
Canalizare 2,84 2,61 9%

Noile prețuri si tarife se aplică pe toată Aria de Operare a S.C. Euro Apavol S.A., începând cu data de 1 MAI 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA prin Hotărârea nr. 2/12.04.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie în vederea semnării Contractului de finanțare  încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și S.C. Euro Apavol S.A, pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA, în perioada 2014-2020”.

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are în vedere, în principal, să acopere:

  • Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
  • Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
  • Respectarea autonomiei financiare a companiei;
  • Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
  • Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.