Meniu Închide

Programe de investiții

Proiecte europene

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru mai multe detalii privind  Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+ 155923  accesati butonul de mai jos.

poim.apavol.ro
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a S.C.Euro Apavol S.A

Titlul proiectului: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a S.C. Euro Apavol S.A. Etapa I

Cod SMIS proiect: 155923

Beneficiar: EURO APAVOL 

Obiectivele generale ale Proiectului:

 • Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localitățile urbane și rurale;
 • Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței și de reducere a riscurilor de contaminare a apei potabile;
 • Reabilitarea și extinderea sistemelor de transport și de distribuție a apei;
 • Construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e;
 • Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate.

        Obiectivul proiectului vizează extinderea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, fiind incluse următoarele  unități administrativ teritoriale:

 • Județul Ilfov: Voluntari, Stefăneștii de Jos, Dascălu, 1 Decembrie, Copăceni, Dărăști-Ilfov și Berceni;
 • Județul Ialomița: Sinești, Movilița, Roșiori, Bărcănești, Armășești și Jilavele;
 • Județul Giurgiu: Buturugeni, Bulbucata, Iepurești, Letca Nouă, Toporu, Răsuceni, Stănești, Băneasa, Herăști, Florești-Stoenești și Găiseni

Data începerii și finalizării : 21.09.2021 – 31.12.2023

Valoarea totală :586 190 369,13 lei  (inclusiv TVA).

Valoarea totala eligibilă a proiectului este 493 873 193,60 lei din care contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, este de 394 604 681,71 lei  (85%), contribuția Guvernului României este de 60 351 304,24 lei (13%), iar contribuția autorităților locale din aria proiectului este de 9 284 816,03 lei (2%).

„Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

foto - Jurnalul de Ilfov
foto – Jurnalul de Ilfov
foto - Jurnalul de Ilfov
foto – Jurnalul de Ilfov
foto - Jurnalul de Ilfov
foto – Jurnalul de Ilfov
 • Seminarii de prezentare: Studiu de Fezabilitate și Documentația de Atribuire din cadrul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014-2020

         Marți, 8 August 2023, S.C. Euro Apavol S.A. în calitate de beneficiar, împreuna cu consultantul S.C. Search Corporation S.R.L., au organizat două seminarii de prezentare: Seminarul de prezentare a Studiului de Fezabilitare și Seminarul de prezentare a Documentației de Atribuire din cadrul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu si Ialomița, în perioada 2014-2020”

        Seminariile de prezentare au fost coordonate și susținute de către domna Ana-Maria Moldoveanu, specialist  in cadrul S.C. Search Corporation S.R.L., oferind o prezentare detaliată asupra Studiului de Fezabilitate și a Documentației de Atribuire pentru „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu si Ialomița, în perioada 2014-2020”

La cele doua seminarii au participat reprezentanții U.A.T.- urilor beneficiare din județele Ilfov, Ialomița și Giurgiu, reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intrercomunitare Euro Apa și reprezentanți ai consultantului Contractului de Asistență Tehnică.

În prima parte a evenimentului, s-a susținut Seminarul de prezentare a Studiului de Fezabilitate, în cadrul căruia au fost  prezentate investițiile aferente proiectului, atat din punct de vedere tehnic cât și valoric, stadiul aprobării proiectului și calendarul de implementare.

 În cadrul Seminarului aferent Documentatiilor de atribuire a fost prezentată Strategia de achizitii aprobată, contractele aferente, implicit cele semnate deja, stadiul procedurilor  și  calendarul actiunilor viitoare.

Seminariile s-au desfășurat într-un mod dinamic și interactiv, oferind resprezentantilor UAT-urilor posibilitatea de a primi răspunsuri la toate întrebările legate de proceduri,  derularea proiectului  și situații concrete, facilitând astfel o comunicare constructivă.

 1. Prezentare Seminar Studiu Fezabilitate (8.08.2023)
 2. Prezentare Seminar Documentatie de Atribuire (8.08.2023)

Comunicate de presă și informări

Proiect asistență tehnică 2014-2020, infrastructură de apă.

 S.C. Euro Apavol S.A. pregătește documentația pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A.”, proiect ce urmează a fi cofinantat de Uniunea Europeană și Guvernul Romaniei prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Astfel, aproximativ 270.000 de locuitori de pe raza județelor Ilfov, Ialomița și Giurgiu vor beneficia de investiții in infrastructură de apă prin inființarea/extinderea de rețele, realizarea de aductiuni si conducte de transport, foraje, stații de tratare a apei si rezervoare de apă, iar 278.000 de locuitori vor beneficia de extinderi ale rețelelor de canalizare menajera si de reabilitarea/construirea de stații  de epurare apă uzată.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014 - 2020

                                                         Seminarul de prezentare a Proiectului de Asistență Tehnică (07.09.2018)   

 

          S.C. Euro Apavol S.A. împreună cu  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa au organizat în data de 07.09.2018 prezentarea stadiului proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița, în perioada 2014 – 2020″.

La prezentare au participat : Prefectul județului Ilfov, domnul Marius Ghincea, reprezentanți ai primăriei orașului Voluntari, reprezentanți ai primăriilor din localitățile care vor beneficia de investițiile prevăzute a fi finanțate prin Proiect, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene și ai consultantului Search Corporation.

 • Proiectul de Asistență Tehnică

În vederea conformării cu prevederile legislative privind epurarea apelor uzate şi asigurarea calităţii apei destinate consumului uman în localităţile aflate în aria sa curentă şi viitoare de operare, S.C. Euro Apavol S.A. beneficiază de un proiect de asistenţă tehnică – Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”. Contractul de servicii privind proiectul de asistență tehnica a fost semnat în data de 21.09.2015 între S.C. EURO APAVOL S.A. şi S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

 • Proiectul de Investiții

“Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, subiectul Aplicației de Finanțare aflate în curs de elaborare, vizeaza investiții în 25 unităţi administrativ-teritoriale şi un oraș din județele: Ilfov, Ialomița și Giurgiu. 

Valoarea  estimată a Proiectului de investiţii, conform ultimei variante a devizului din studiul de fezabilitate este de 248.189.856 EUR, din care 87.085.009 EUR pentru 14 sisteme de alimentare cu apa si 161.104.847 EUR pentru 12 sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate (Sursele de finanțare: 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat și 2% buget local).

 • Strategia de achiziții:

În strategia de achiziții sunt propuse 17 contracte:

9 contracte de tip Execuție Lucrări (tip FIDIC Rosu) pentru lucrări de alimentare cu apă și canalizare.

2 contracte de tip Proiectare + Execuție Lucrari (tip FIDIC Galben) din care unul pentru surse de alimentare cu apă, stații de tratare și rezervoare de înmagazinare pentru sisteme de alimentare cu apă și unul pentru stații de epurare ape uzate.

3 contracte de tip Servicii: Asistență tehnica pentru managementul proiectului/ Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor/ Auditul proiectului.

3 contracte de furnizare (achiziție echipamente inclusiv SCADA)

 

        

Investiții - reabilitarea și modernizarea rețelei de apă uzată, Str. V. Alecsandri, Oraș Voluntari (2022)

Str. Vasile Alecsandri, Oraș Voluntari

S.C.  Euro Apavol S.A. realizează lucrări de  investitii prin reabilitarea și modernizarea rețelei de apă uzată pe Str. Vasile Alecsandri, Oraș  Voluntari.

Lucrarile de investitii constau în executarea a 788ml canalizare menajeră, 964ml canalizare pluvială și montarea a 2 separatoare de hidrocarburi pe rețeaua de colectare a apelor pluviale.

Valoarea initiala a investiției 4.206.437,1 ron inclus TVA.

Investiții - Extindere rețea de apă, Str. Vârtejului, Oraș Voluntari (2021)

Str. Vârtejului, Oraș Voluntari 

S.C. Euro Apavol SA realizează lucrări de extindere rețea apă potabilă pe Str. Vartejului – lucrările sunt executate pe o lungime de 800ml si constau în montarea rețelei de apă ( 800m rețea) montarea a 4 hidranti DN 80mm, turnarea unui cămin de apometru, montarea a 32 de branșamente și desfaceri și refaceri de covor asfaltic. 

Valoarea initiala a investitiei: 394.456,33 ron fara TVA

Investiții - Extindere rețea de apă, Str. Vârtejului, Oraș Voluntari (2021)

Str. Vârtejului, Oraș Voluntari 

S.C. Euro Apavol SA realizează lucrări de extindere rețea apă potabilă pe Str. Vartejului – lucrările sunt executate pe o lungime de 800ml si constau în montarea rețelei de apă ( 800m rețea) montarea a 4 hidranti DN 80mm, turnarea unui cămin de apometru, montarea a 32 de branșamente și desfaceri și refaceri de covor asfaltic. 

Valoarea initiala a investitiei: 394.456,33 ron fara TVA

Investitii - modernizare si extindere retea apa si canalizare (2020)

S.C. Euro Apavol S.A in calitate de operator regional al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare pe teritoriul orasului Voluntari, desfasoara un amplu proiect de investitii : ” Proiectul de modernizare si dezvoltare infrastructura de apa si apa uzata – realizare retea de canalizare menajera si retea de alimentare cu apa, B-dul Voluntari, oras Voluntari, jud. Ilfov”

      Prezentul proiect vizeaza realizarea de investitii, mai exact extinderea retelei de canalizare menajera si a retelei de alimentare cu apa, pe bulevardul Voluntari (DN2),  in vederea accelerarii procesului de implementare a angajamentelor asumate de Romania in cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apa – apa uzata la nivelul standardelor prevazute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr. 98/83/ CE.

Pentru realizarea lucrarilor se va utiliza tehnologia forajului orizontal dirijat si vor fi folosite doar utilaje de precizie,  ghidate prin G.P.S.

Calitatea apei în Comuna 1 Decembrie

10 august 2017 

Acțiuni eficiente pentru calitatea apei în localitățile 1 Decembrie și Berceni

 

Urmare a informațiilor vehiculate în spațiul public privind calitatea apei în localitățile 1 Decembrie și Berceni din județul Ilfov, Biroul de presă al S.C. EURO APAVOL S.A. este abilitat să facă următoarele precizări:

În comuna 1 Decembrie, sistemul de aprovizionare cu apă a fost operat de către Primăria localității până la finele anului 2015 şi preluat ulterior în operare de societatea Euro Apavol SA. În ultima perioadă s-a constatat o încărcare cu amoniu ridicată a apei extrase din forajele situate în localitate. Facem precizarea că apa din subteran are variații de calitate sezoniere, dar și pe perioade mai îndelungate, determinând creșteri ale concentrației amoniului. Remarcăm, de asemenea, faptul că în perioada de vară se înregistrează o creștere importantă a consumului zilnic, adică 1.200-1.500 metri cubi, în comparație cu cantitățile furnizate populației în anotimpul rece de 900-1.000 metri cubi zilnic.

Euro Apavol a luat următoarele măsuri pentru sănătatea populației și asigurarea calității apei: în prima etapă s-a mărit capacitatea instalației de preclorinare, iar ulterior s-a demarat achiziția unui rezervor cu capacitatea de 25 metri cubi, care să completeze capacitatea rezervorului existent (de 15 metri cubi). Prin montarea acestui nou echipament se crește timpul de staționare și amestec cu clor gazos din instalația de clorinare existentă, astfel încât concentrația amoniului să se încadeze în normative, adică sub 0,50 mg/l.

Au fost realizate deja lucrările de turnare a fundației pentru noul rezervor, iar în cursul zilei de 10 august a.c. au început lucrările de montaj al acestuia. Specialiștii estimează că montajul și echiparea completă a rezervorului vor fi realizate în termen de două săptămâni. Prin investiția realizată, apa potabilă distribuită în localitatea 1 Decembrie va ajunge la calitatea stabilită de normativele în vigoare.

Și în localitatea Berceni s-au demarat investiții pentru creșterea capacității de distribuție a apei potabile, Euro Apavol preluând de la Primăria Berceni extinderi de rețele în lungime de aproximativ 5 km.  

Pentru asigurarea cantităților de apă potabile necesare, având în vedere consumul crescut datorat extinderilor de rețea, s-au realizat lucrări de denisipare a unui foraj nefuncțional în ultimii 2-3 ani. După executarea acestei lucrări, s-au prelevat probe, constatându-se o concentrație de amoniu de 4 mg/l. În perioada imediat următoare se va face dezinfecția acestui puț, se vor lua probe suplimentare și, dacă aceste probe vor fi în limite admisibile, se va trece la utilizarea apei extrase și tratate, astfel încât să se acopere necesarul de apă din localitatea Berceni de 600 metri cubi zilnic. Puțul va fi reechipat și, prin automatizarea acestuia, apa va fi transportată la gospodăria de apă din localitate.

În vederea creșterii cantitative și calitative a apei potabile, Euro Apavol a încheiat un contract de asistență tehnică cu Apa Nova București care va face reproiectarea și redimensionarea gospodăriei de apă din localitatea Berceni (unde funcționează încă un foraj). Orizontul de timp estimativ pentru finalizarea acestor modificări este începutul lunii septembrie anul curent.

Lucrări de investiții rețea apă potabilă -Oraș Voluntari (2017)

S.C. Euro Apavol S.A. realizează lucrări de racordare a consumatorilor de pe strada Avram Iancu din Orașul Voluntari. Astfel, un număr de 73 de gospodării vor fi conectate la sistemul de alimentare cu apă al localității, asigurându-se funcţionarea în parametri optimi, precum și eliminarea efectului negativ asupra mediului. Prin investițiile realizate, S.C. Euro Apavol S.A asigură conformarea cu prevederile directivelor europene în domeniu, ale căror obiective sunt protejarea sănătăţii populaţiei de efectele adverse ale oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman şi asigurarea unei ape de calitate destinată consumului uman.

Comunicat de presă - investiții pentru calitatea apei,Loc.1 DECEMBRIE

14 aprilie 2017 

COMUNICAT DE PRESĂ

Localitatea 1 DECEMBRIE, Judeţul Ilfov:

                S.C. Euro Apavol S.A. în calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apă potabilă în localitatea 1 Decembrie, Judeţul Ilfov a obţinut Autorizaţia de Funcţionare nr. 06/11.01.2016 cu Program de Conformare avizat de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov.

Analizele de laborator efectuate în cursul lunii martie la apa distribuită în localitate au evidenţiat valori ce depăşesc limita maximă admisă  de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile la indicatorul amoniu, respectiv 0,50 mg/l.

 În data de 28.03.2017, Direcţia de Sănătate Publică a impus ca măsură eliberarea Notificării de respingere a Autorizaţiei de Funcţionare, până la aducerea la parametrii de potabilitate a apei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            În data de 30 martie 2017, inspectori din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov – Serviciul Control în Sănătate Publică, au întocmit procesul verbal numărul 320, prin care au aplicat sancțiuni şi au recomandat găsirea unor soluţii tehnice pentru reducerea parametrului amoniu, până la  limita prevăzută de Legea nr. 458/2002.

Astfel, ca primă masură,  în data de 31 martie 2017 S.C. Euro Apavol S.A. a adus la cunoştinţă utilizatorilor din localitatea 1 Decembrie să utilizeze apa doar în scop menajer, prin afişarea comunicatului atât la sediul Gospodăriei de Apă din localitate,  cât şi în alte locuri publice.

S.C. Euro Apavol S.A. a demarat procedurile tehnice de identificare şi de eliminare a  surselor de poluare şi de asigurare a metodelor tehnice de tratare a apei, astfel încât aceasta să revină la condiţiile de potabilitate prevăzute de lege, după cum urmează:

 • Monitorizare apă brută la forajele F1, F2 ,F3, F4, F5 şi eleminarea forajului cu cea mai mare cantitate de amoniu;
 • Reacţia dintre apa brută şi clor în rezervorul de preclorinare de minim 30 min;
 • Stabilirea, prin testare, a cantităţii optime  (pentru obţinerea unui amoniu de 0,50 mg/l) de clor gazos  la preclorare plecând de la 1,5 kg/h până la 2 kg/h şi mai sus;
 • Prelevarea probelor de apă de la rezervorul de înmagazinare al staţiei pentru a elimina erorile  date de conductele din reţeaua de distribuţie (apa staţionată perioade mari de timp, adâncimea la care sunt îngropate conductele etc.);
 • La sistemul de clor gazos se va înlocui rotametrul de 2 kg/h cu unul  de 4 kg/h;
 • Monitorizare orară a preclorinării şi amoniului (efectuată prin laborator mobil al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.) în vederea reglării funcţionării la parametrii optimi ai staţiei de tratare.
 • Micşorare debit  foraje  de  la  85 mc/h  la  65 mc/h;
 • Mărirea  dozei  de  clor gazos la preclorare   de la  1.3 kg/h  la  2 kg/h;
 • Creşterea timpului de lucru al instalaţiei de la 15 ore/zi la 24 ore/zi;
 • Stabilirea unui sistem de monitorizare, astfel încât să se ajungă la conformarea parametrilor apei potabile.

În data de 03.04.2017 a fost informată Primăria Comunei 1 Decembrie în legătură cu măsurile întreprinse de S.C. Euro Apavol S.A. în vederea aducerii apei în parametrii de potabilitate.

De asemenea, pentru execuţia lucrărilor  de optimizare a funcţionării staţiei de tratare din localitatea 1 Decembrie, S.C. Euro Apavol S.A. a demarat  procedura de achiziţie a urmatoarelor instalaţii necesare:  Rotametru dozare  clor  gazos  4 kg/h,  Compresor de 10  bari  cu  rezervă minim  100 l,  Selenoizi,   Bazin de preclorinare de 15 mc, iar pentru reţeaua de  distribuţie  a  apei un motocompresor  de 8 bari înmatriculat. 

Localitatea BERCENI, Judetul Ilfov:

Urmare a  emiterii Notificării de respingere a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 3 din data de 29.03.2017 pentru depăşirea valorilor maxime admise pentru amoniu şi mangan, s-a dispus monitorizarea parametrilor de potabilitate ai apei potabile şi luarea măsurilor necesare de eliminare a amoniului şi manganului total.

La această data se înregistrează, la indicatorul organoleptic, fizico – chimic şi bacteriologic „mangan” o valoare de 55 µg/l faţă de 50 µg/l (valoare maxim admisă de Legea 458/2002), iar la indicatorul amoniu” suntem în curs de reducere a concentraţiei la 0,50 mg/l,  valoare admisă de Legea nr. 458/2002.

            În prezent S.C. Euro Apavol S.A.  derulează un program de investiţii prin Programul Operaţional Infrastructura Mare în perioada 2014 – 2020, care pune un accent deosebit pe modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile.

 

Investiții noi în sitemele de apă și apă uzată (2016)

 08 aprilie 2016

În data de 7 aprilie 2016 reprezentanții EURO APAVOL SA au participat la întâlnirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile membre ale ADI EUROAPA.

Strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare derivă din necesitatea asigurării accesului populației la infrastructura de apă și apa uzată și îmbunătățirea protecției mediului ca o condiție obligatorie în vederea dezvoltării durabile.

Potrivit consultantului, strategia are intenţia de a prezenta o foaie de parcurs actualizată şi aprofundată pentru dezvoltarea serviciilor oferite pe termen scurt şi pe termen lung în aria de operare de către compania EURO APAVOL SA. În același timp, prin realizarea acestui document se explică situația existentă, problemele, acţiunile şi soluţiile astfel încât ele să fie înţelese de un grup larg de factori implicaţi/interesaţi. Prin strategie se documentează necesitatea realizării plan investiţional etapizat, ținând cont de priorităţile socio-economice şi constrângerile comunităţilor vizate. Recomandările de politică reflectate în document vor constitui rezultatul consultării cu o multitudine de factori implicaţi la nivel local, regional și central.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții EURO APAVOL și Consiliul de Administrație al companiei au corelat informațiile necesare elaborării strategiei de dezvoltare a serviciului cu cele furnizate în vedere realizării master planului pentru localitățile aflate din aria de delegare a companiei, ambele documente referindu-se la identificarea și stabilirea priorităților de investiții necesare pentru respectarea directivelor UE din sectoarele de apă și apă uzată, în concordanță cu cu obiectivele generale asumate de țara noastră în cadrul procesului de aderare și post-aderare.

Astfel, în cadrul grupului de lucru s-a stabilit faptul că identificarea tendințelor de dezvoltare din strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare este dublată de planificarea investițiilor necesare fiecărei localități din master planul aflat în curs de elaborare.

Investiții pentru calitatea apei ( 2016)

10 martie 2016 

În data de 4 martie 2016, SC EURO APAVOL SA,  a participat la întâlnirea Asociației Generale a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.

        A fost  prezentată importanța procesului de regionalizare, prin constituirea ADI și a operatorului regional, pentru îndeplinirea cerințelor europene privind protecția mediului în sectorul de apă și apă uzată. În acest sens, s-au menționat pașii importanți făcuți pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru localitățile membre ale ADI Euroapa, aflate în aria de operare a Euro Apavol SA.

       În cadrul întâlnirii s-au prezentat demersurile realizate de EURO APAVOL SA de a realiza investiţii estimate la aproximativ 225 milioane euro finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

      “Avem grijă de calitatea apei furnizată oamenilor, iar investițiile ce le facem în fiecare localitate continuă amplul efort de extindere și modernizare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pe care l-am demarat deja. Sunt convins că acest proiect va constitui baza unei dezvoltări durabile pentru fiecare comunitate locală”,  EURO APAVOL SA.

         În cadrul discuțiilor cu primarii, s-a menționat faptul că EURO APAVOL SA realizează un Master Plan pentru sectorul de apă și apă uzată.  A fost  prezentat obiectivul general al master planului, respectiv asigurarea unei baze de decizie pentru o strategie locală în zona de proiect aferentă celor 29 de localități din aria de delegare a operatorului regional.

      Consultantul,  SEARCH CORPORATION, a prezentat detaliat investițiile ce se vor realiza în fiecare localitate, fiind elaborate următoarele documente: studiu geotehnic, strategia de gestionare nămol, studiul hidrochimic și de tratare a apei, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, studiu hidogeologic.

        În cadrul eforturilor de asigurare a accesului la servicii conforme standardelor europene, în prezent se realizează o analiză a situației financiare și operaționale curente a companiei pe baza rezultatelor exercițiului de benchmarking din anul 2015 la care a participat Euro ApaVol SA împreună cu alte 42 de companii de apă și apă uzată din România. 

        “Dorim astfel să ne îmbunătățim performanțele financiare și operaționale ale companiei și, totodată, să fim mai aproape de oamenii ce beneficiază de serviciile noastre. Suntem o companie tânără, înființată în anul 2010, cu un amplu program de investiții în județele Ilfov, Ialomița și Giurgiu. Îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru conformarea cu standardele europene, creșterea accesibilităţii și a calităţii serviciilor de apă și canalizare sunt obiectivele pe care ni le-am asumat”, – conducerea SC. Euro Apavol S.A

Lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă - Oraș Voluntari

13 mai 2016

SC Euro Apavol SA  continuă lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă din oraşul Voluntari. Pe strada Intrarea Popasului din cartierul Ştefăneşti se execută lucrările necesare astfel încât toate gospodăriile să beneficieze de cele mai bune servicii. Suntem pregătiți să întreținem și să supraveghem atent sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurând calitatea apei la parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

SC Euro Apavol SA

Euro Apavol continuă programul de investiții ( 2016)

02 aprilie 2016

EURO APAVOL SA continuă programul de investiții din zona cuprinsă între strada Popasului și strada Magnoliei. Una din lucrările în curs de realizare este introducerea rețelei de apă pe strada Rozelor. Realizăm în prezent toată infrastructura fizică pe această stradă prin care se asigură aprovizionarea populației cu apa potabilă, pentru consum menajer și pentru combaterea și prevenirea incendiilor. Echipele noastre au o vastă experiență în domeniul execuției instalațiilor de apă și canalizare. În vederea asigurarii calității serviciilor noastre și satisfacerea exigențelor clienților nostri ținem cont de: nevoile clienților; folosirea unor materiale de calitate; siguranță și rapiditate în execuția lucrărilor.

EURO APAVOL SA

SC EURO APAVOL SA a fost menționată ca exemplu de succes!

07 octombrie 2016 

    SC EURO APAVOL SA a fost menţionată ca exemplu de succes în colectarea creanţelor în cadrul seminarului naţional “Planuri de acţiune şi bune practici”, organizat de Asociaţia Română a Apei-Centrul de Excelenţă în Benchmarking, în perioada 6-7 octombrie 2016. Cei 43 de operatori regionali din sectorul de apă şi apă uzată participă anual la exerciţii de benchmarking la nivel naţional, ceea ce permite atât evaluarea performanţei companiilor, a ţintelor de performanţă ce pot fi atinse, cât şi adaptarea la cele mai bune practici existente pe piaţă. EURO APAVOL SA participă la acest program de benchmarking în cadrul procesului de îmbunătăţire a eficienţei şi transparenţei companiei. Menţionăm că în cadrul acestui proces au fost identificate nevoile de dezvoltare ale întreprinderii publice, ca şi punctele tari ale SC EURO APAVOL SA, printre care se numără tariful mediu (mai scăzut decât în multe companii de apă din ţară), eficienţă în colectarea creanţelor, preocupare permanentă pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare menajeră.