Meniu Închide

Comuna Buturugeni

Furnizare Apă

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;
b.  Certificat costatator ;
c.  Act constitutiv;
d. Plan de incadrare in zona;
e. Plan de situatie;
f. Schita retelelor interioare

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;
b. Act de proprietate / contract de inchiriere;
c. Plan de incadrare in zona;
d. Plan de situatie;

Verificare Metrologica

Tarifele pentru servicii conexe prestate de S.C. EURO APAVOL S.A. sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Furnizare Apa

Apă potabilă: 3.00 lei/m³

Tarif, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Verificare Metrologica

  • DN 15-25 mm      –  96 Lei
  • DN 25-40 mm      – 120 Lei
  • DN 50-80 mm     –  180 Lei
  • DN 100-125 mm –   240 Lei
  • DN 150-200 mm –   300 Lei

Preturi T.V.A inclus

Aviz modificare pret Buturugeni