Meniu Închide

Comuna Sinești

Furnizare Apă

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;
b.  Certificat costatator ;
c.  Act constitutiv;
d. Plan de incadrare in zona;
e. Plan de situatie;
f. Schita retelelor interioare

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;
b. Act de proprietate / contract de inchiriere;
c. Plan de incadrare in zona;
d. Plan de situatie;

Verificare Metrologica

Tarifele pentru servicii conexe prestate de S.C. EURO APAVOL S.A. sunt prezentate la rubrica,Tarife.