Meniu Închide

Comuna 1 Decembrie

Furnizare Apa

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;                                 

b.  Certificat costatator ;                                                                

c.  Act constitutiv;   

d. Plan de incadrare in zona;  

e. Plan de situatie;   

f. Schita retelelor interioare                                                                  

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;                                                                   

b. Act de proprietate / contract de inchiriere;

c. Plan de incadrare in zona; 

d. Plan de situatie;                   

Verificare Metrologica

Tarifele pentru servicii conexe prestate de S.C. EURO APAVOL S.A. sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Furnizare Apa

Apă potabilă: 2.37 lei/m³

Tarif, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

Aviz modificare preturi 1 Decembrie

Verificare Metrologica

DN 15-25 mm      –  96 Lei

DN 25-40 mm      – 120 Lei

DN 50-80 mm     –  180 Lei

DN 100-125 mm –   240 Lei

DN 150-200 mm –   300 Lei

Preturi T.V.A inclus

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).