Meniu Închide

Comuna Berceni

Furnizare Apa

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;                                 

b.  Certificat costatator ;                                                                

c.  Act constitutiv;   

d. Plan de incadrare in zona;  

e. Plan de situatie;   

f. Schita retelelor interioare                                                                  

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;                                                                   

b. Act de proprietate / contract de inchiriere;

c. Plan de incadrare in zona; 

d. Plan de situatie;                      

Verificare Metrologica

Tarifele pentru servicii conexe prestate de S.C. EURO APAVOL S.A. sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Furnizare Apa

Apă potabilă: 1.89 lei/m³

Tarif, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

Aviz modificare preturi Berceni

Verificare Metrologica

DN 15-25 mm      –  96 Lei

DN 25-40 mm      – 120 Lei

DN 50-80 mm     –  180 Lei

DN 100-125 mm –   240 Lei

DN 150-200 mm –   300 Lei

Preturi T.V.A inclus