Meniu Închide

Oraș Voluntari

Furnizare Apa

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;
b.  Certificat costatator ;
c.  Act constitutiv;
d. Plan de incadrare in zona;
e. Plan de situatie;
f. Schita retelelor interioare                                                                  

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;
b. Act de proprietate / contract de inchiriere;
c. Plan de incadrare in zona;
d. Plan de situatie;                               

Canalizare

Activitatea de bază a S.C. EURO APAVOL S.A. este legată de serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Începînd cu 1 ianuarie 2016 tarifele pentru aceste servicii sunt prezentate la rubrica,Tarife.

Pentru intocmirea contractului sunt necesare urmatoarele documente:

persoane juridice:

a. Act de proprietate/ contract de inchiriere;
b.  Certificat costatator ;
c.  Act constitutiv;
d. Plan de incadrare in zona;
e. Plan de situatie;
f. Schita retelelor interioare                                                                  

persoane fizice:

a. Carte de Identitate;
b. Act de proprietate / contract de inchiriere;
c. Plan de incadrare in zona;
d. Plan de situatie; 

Servicii Conexe

Tarife servicii conexe practicate de catre S.C. EURO APAVOL S.A.

Vezi sectiunea tarife

Eliberarea Permis de descarcare apa uzata vidanjata pentru punctul de preluare a apelor uzate vidanjate CFR-TEI TOBOC- sos. Bucuresti Nord, la 750 m de-a lungul caii ferate CFR Constanta, in sensul de mers spre gara Pantelimon

Despre contract

Vidanjarea apelor uzate si/sau evacuarea acestora in reteaua publica de canalizare poate fi realizata numai de catre persoane fizice sau juridice autorizate, care au incheiat contract de preluare a apelor uzate vidanjate cu S.C. EURO APAVOL S.A. si numai cu mijloace ( autospeciale) , pentru care le-a fost emis permisul de descarcare a apelor uzate vidanjate.                                  In contractul incheiat cu S.C. EURO APAVOL S.A. sunt prevazute conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate vidanjate pentru a fi preluate in reteaua publica de canalizare si locurile din reteaua publica da canalizare in care este permisa evacuarea apelor uzate vidanjate.

Contractul de preluare a apelor uzate vidanjate se incheie pe o perioada de 1 an.

Permisul de descarcare a apelor uzate se emite pentru fiecare mijloc de transport( autospeciala ) aflat in proprietatea sau in folosinta operatorului economic care este utilizat pentru vidanjarea si/sau transportul apelor uzate.

Acte necesare pentru incheiere contract, permis de descarcare apa uzata:

Conditii necesare incheierii contractului

Incheierea contractului de preluare a apelor uzate vidanjate si emiterea Permisului de Descaracare este conditionata de urmatoarele :

 • – In obiectul de activitate al operatorului economic se regaseste activitatea de colectare si epurarea apelor uzate.
 • – Operatorul economic care solicita incheierea contractului a obtinut Autorizatia de Mediu pentru realizarea activitatii de vidanjare si transport a apelor uzate.
 • – Operatorul economic detine mijloace necesare realizarii activitatii de vidanjare si transport a apelor uzate, iar mijloacele detinute corespund tehnic si sunt autorizate pentru realizarea acestei activitati.

Acte necesare pentru incheierea contractului:           

 • – Cerere tip
 • – Copie certificat Inregistrare Fiscala.
 • – Copie certificat unic de Inregistrare la Registrul Comertului.
 • – Copie Certificat Constatator cu precizarea cod CAEN : 3700 emis de Registrul Comertului.
 • – Copie Autorizatie de Mediu de la Agentia de Protectia a Mediului sau copie solicitare cu numar de inregistrare.
 • – Declaratie tip privind identificarea autovehiculelor si elementele de calcul a cantitatii de apa uzata descarcata in sistemul de canalizare (capacitatea cisternei) – formularul 2 din cererea tip
 • – Copii ale cartilor de identitate ale autovehiculelor utilizate pentru realizarea activitatii de vidanjare.
 • – Declaratia privind lista contractelor cu persoane fizice si/sau juridice care beneficiaza de vidanjare a apelor uzate menajere – formularu 3 din cererea tip.

Acte necesare pentru prelungirea Permisului de Preluare ape uzate vidanjate, emitere permis de descarcare in sistemul de canalizare :

 • – Cerere Tip
 • – Declaratie tip privind identificarea autovehiculelor si elementele de calcul a cantitatii de apa uzata descarcata in sistemul de canalizare ( capacitatea cisternei ) – formularul 2 din cererea tip
 • – Copii ale cartilor de identitate pentru fiecare autovehicul.

TARIF ELIBERARE PERMIS DE DESCARCARE – 1190 LEI – TVA inclus

Furnizare Apa

Apă potabilă: 4.89 lei/m³

Tarif, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Canalizare

Canalizare: 2.34  lei/m³

Tarif, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

Servicii Conexe

Tarife servicii conexe practicate de catre S.C. EURO APAVOL S.A.

Conținut filă