Meniu Închide

ZIUA MONDIALĂ A APEI – 22 MARTIE


Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie. (World Water Day).
Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din 1993.
Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.
În fiecare an, sărbătorirea se face sub un slogan. „Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil! („Groundwater: Making Invisibile Visibile!”).
Cu această ocazie încercăm să scoatem la suprafață ceea ce nu putem vedea: „Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil! („Groundwater: Making Invisibile Visibile!”).

Apele subterane sunt resurse de neprețuit, adânc ascunse sub pământ, apele subterane au un rol esențial în susținerea și continuarea vieții pe Terra. Acestea asigură alimentarea cu apă a populației, ecosistemele terestre și acvatice, dar și desfășurarea altor activități umane.
Apele subterane se găsesc în acvifere, respectiv în formațiuni geologice cu premise favorabile acumulării unor volume importante de apă.
Știați că…
– Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume;
– Acestea reprezintă mai mult de 97% din rezervele de ape dulci disponibile pe glob (excluzând gheţarii și calotele glaciare), iar restul de 3% este constituit din apele de suprafaţă (în principal lacuri, râuri, zone umede).
Sursa: UN-Water și Apele Române