Meniu Închide

Datorit? unor avarii înregistrate in data de 23.02.2016 începând cu orele 9:00, EURO APAVOL va executa lucr?ri de repara?ie a re?elei.Lucr?rile se vor efectua pe urm?toarele str?zi:

– Bd. Eroilor, col? cu strada Revolu?iei (durata lucr?rilor – aproximativ 8 ore);- Erou Iancu Nicolae, Nr. 131( durata lucr?rilor – aproximativ 4 ore);- ?os. Stef?ne?ti, Nr 207 (durata lucr?rilor –aproximativ 5 ore).

Toate interven?iile sus-men?ionate vor fi rezolvate pân? la sfâr?itul zilei curente.

Multumim pentru intelegere,

S.C EURO APAVOL S.A

Datorit? unor avarii înregistrate in data de 23.02.2016 începând cu orele 9:00, EURO APAVOL va executa lucr?ri de repara?ie a re?elei.Lucr?rile se vor efectua pe urm?toarele str?zi: – Bd. Eroilor, col? cu strada Revolu?iei (durata lucr?rilor – aproximativ 8 ore);- Erou Iancu Nicolae, Nr. 131( durata lucr?rilor – aproximativ 4…