Meniu Închide

Ziua Mondial? a Apei – 22 Martie

 

CONCURS

 Eu  Apa!

Anual, în calendarul evenimentelor sustinute de Organiza?ia Na?iunilor Unite, data de 22 Martie marcheaz? Ziua Mondial? a Apei, ziua fiind un prilej pentru a atrage aten?ia opiniei publice asupra necesit??ii economisirii apei ?i a reducerii polu?rii. Tema stabilit? de UNESCO pentru anul 2017 este “Apa Menajer?”.

S.C. EURO APAVOL S.A. împreun? cu Prim?ria Orasului Voluntari, prin Direc?ia Educa?ie Cultural Sportiv? ?i Îngrijiri Comunitare ?i  Direc?ia de Asisten?? Educa?ional?, organizeaz?  în perioada 01 – 15 Martie, a doua  edi?ie a concursului de Colaje   ”Eu  Apa”!

Concursul se adreseaz? prescolarilor si elevilor claselor gimnaziale, din unit??ile de înv???mânt ale ora?ului Voluntari. Ace?tia trebuie s? transpun? pe hârtie viziunea lor fa?? de importan?a apei . Colajele din hartie glasat? ?i creponat? în format A4 sau A3 pot fi înscrise în concurs de c?tre îndrum?torii de proiect din fiecare unitate de înv???mânt participant? pân? la data de 15 martie.

Premiile vor fi stabilite în func?ie de num?rul like – urilor primite pe pagina oficial? de facebook a S.C. EURO APAVOL S.A. ?i de c?tre o comisie de jurizare format? din reprezentan?i ai S.C. EURO APAVOL S.A. ?i D.E.C.S.I.C. ce va evalua toate lucrarile primite ?i va decide câstig?torii.  Colajele  scanate  vor fi desc?rcate pe pagina de facebook începând cu data de 15 Martie.

Festivitatea de premiere va avea loc la Casa de Cultur? a Ora?ului Voluntari, pe 22 martie, orele 13:30.

V? a?tept?m cu drag!!!

Ziua Mondial? a Apei – 22 Martie *CONCURS* * Eu  ** Apa!* Anual, în calendarul evenimentelor sustinute de Organiza?ia Na?iunilor Unite, data de 22 Martie marcheaz? Ziua Mondial? a Apei, ziua fiind un prilej pentru a atrage aten?ia opiniei publice asupra necesit??ii economisirii apei ?i a reducerii polu?rii. Tema stabilit? de UNESCO…