Meniu Închide

Anunț ANGAJARE

 

S.C. EURO APAVOL S.A.  angajează în cadrul UNITĂȚII  DE  IMPLEMENTARE A  PROIECTELOR (U.I.P): 

 

  • 📌 Responsbil/Expert Tehnic

Cerinte: Studii superioare tehnice finalizate,

Experienta similara min. 3 ani

Răspunde de toate problemele tehnice din cadrul proiectului;

Participă la vizitele de monitorizare a proiectului;

Răspunde la solicitarile/clarificarile tehnice cerute de către orice organism abilitat în verificarea proiectului;

Menține legătura cu  Managerii de Contract în toate aspectele de natură tehnică;

Îndeplinește și alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectului, din dispoziția Șefului U.I.P

Cunoştinţe privind auditul contractelor şi proiectelor;

Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe;

Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;

Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;

Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office & AUTOCAD

 

  • 📌Expert Financiar

Cerinte: Studii superioare finalizate în domeniul economic.

Expert contabil cu o vechime de min. 5 ani

Cunoştinţe financiar-contabile avansate; abilităţi în managementul financiar al proiectului, cunoştiinţe solide de contabilitate;

Cunoştinţe privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscal naţională şi a standardelor de contabilitate internaţională;

Cunoştinţe privind auditul contractelor şi proiectelor;

Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe;

Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;

Competenţe de limba engleză – nivel utilizator mediu sau inalt;

Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office, programe specifice de contabilitate.

 

  • 📌Manager de contract

Cerinte: Studii superioare

Minimum 2 ani de experienţă generală în domeniul tehnic

Cunoştinţe privind condiţiile de contract de tip execuţie lucrări, proiectare şi execuţie lucrări (H.G. nr. 1/2018), condiţii de contract de finanţare cu fonduri europene;

Cunoştinţe privind legislaţia naţională şi europeană în domeniul serviciilor şi investiţiilor de apă şi apă uzată, mediu şi achiziţii publice;

Cunoştinţe privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor de investiţii finanţate din surse externe, în special fonduri europene nerambursabile;

Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;

Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;

Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office & AUTOCAD

 

  • 📌Jurist

Cerinte: Studii superioare finalizare în domeniul juridic.

Experienta similara min. 5 ani

Membru al Uniunii Juriștilor din România.

Capacitate de analiză şi sinteză;

Foarte bune abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;

Tehnici de abordare a clienţilor şi de negociere;

Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;

Spirit de ordine şi disciplină;

Competenţe în luarea deciziilor;

Tehnici şi metode de analiză comparativă;

Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

Implicare eficientă în derularea activităţilor, grad ridicat de asumare a responsabilităţii, abilităţi de comunicare, comportament corect şi decent;

Competenţe de limba engleză – nivel utilizator elementar;

Cunoştinţe operare PC – Microsoft Office.

 

CV-urile se pot trimite la următoarele adrese de e-mail: office@apavol.ro / uip@apavol.ro

Relații suplimentare se pot obține la  Dep. RESURSE UMANE : ☎ +40 757.100.106 / +40 757.100.108

 

S.C. EURO APAVOL S.A. angajează:

 

  • 📌MUNCITORI NECALIFICATI – SĂPĂTOR MANUAL

Cerințe:  apt din punct de vedere fizic pentru a efectua săpături manuale. Notă: disponibilitatea de a rămâne peste program în  situațiile excepționale.

Oferim salariu atractiv și bonuri de masă

 

  • 📌MUNCITORI CALIFICAȚI : INSTALATORI, ELECTRICIENI, OPERATORI STAȚIE APĂ 

Cerințe: atestat de pregătire  profesională pentru meseria dobândită; Experiență în domeniu, abilități de organizare, spirit de echipă și abilități de comunicare.

Oferim salariu atractiv și bonuri de masă

 

   Relații suplimentare se pot obține la Dep. Resurse  Umane , ☎tel: +40 757.100.106 / +40 757.100.108