Meniu Închide

INFORMARE – privind ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. Euro Apavol S.A.

Stimaţi utilizatori,

Începând cu data de 1 iulie 2023 se vor ajusta preţurile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de S.C. Euro Apavol S.A. pentru întreaga arie de operare, conform condițiilor impuse în strategia pentru accesarea de fonduri europene și realizarea investițiilor prevăzute în  ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A.  în perioada 2014-2020”.

 Noile prețuri/tarife practicate începând cu luna iulie 2023 vor fi următoarele:

Specificaţie Preţ/Tarif 

exclusiv T.V.A

Preţ/Tarif 

inclusiv T.V.A.

Cotă T.V.A.
Apă potabilă 5,95 lei/mc 6,48 lei/mc 9%
Canalizare – epurare 3,99 lei/mc 4,34 lei/mc 9%

 

Noile tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice prin Decizia  ANRSC NR. 100 / 25.05.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare nr. 1776/14.12.2022, Cod SMIS 2014+ 155923 pentru ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A. în perioada 2014-2020.

Ajustarea tarifară a prețului și tarifului  pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare  pentru întreaga arie de operare a S.C. EURO APAVOL S.A. nu este o decizie a Autorităților Locale beneficiare sau a S.C. Euro Apavol S.A., ci este o condiționalitate pentru finanțarea proiectului major în cadrul POIM, asigurând,  atât respectarea condițiilor impuse de Comisia Europeană și prevăzute în contractul de finanțare 1776/14.12.2022, Cod SMIS 2014+ 155923 pentru  derularea ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA, în perioada 2014-2020” (co-finanțat din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și S.C. Euro Apavol S.A.,, cât și pentru susținearea finanțării proprii în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2022-2027, rezultat din analiza cost-beneficiu aferentă proiectului de investitii.