Meniu Închide

Ca urmare a temperaturilor excesive inregistrate in ultima perioada si a consumului exagerat de apa inregistrat la unii dintre clientii care folosesc apa, in special, la irigarea gradinilor, au fost create disfunctionalitati in asigurarea furnizarii in conditii normale a apei catre cetateni.Apa folosita in exces la udarea gradinilor a dus la disfunctionalitati in distributia apei potabile,  cauzand scaderea presiunii la reteaua publica de alimentare cu apa a orasului Voluntari, astfel S.C. Euro Apavol S.A. va aduce la cunostinta obligatiile contractuale coroborate cu prevederile legale in vigoare:

        •     1. Apa potabil? distribuit? prin sistemele de alimentare cu ap? este destinat? satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospod?re?ti ale popula?iei, ale institu?iilor publice, ale operatorilor economici;
  •     2. Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele men?ionate mai sus, este permis? numai în m?sura în care exist? disponibilit??i fa?? de necesarul de ap? potabil? al localit??ilor, stabilit potrivit prescrip?iilor tehnice în vigoare;
  •     3. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul str?zilor ?i al spa?iilor verzi, sp?latul pie?elor ?i al str?zilor, sp?larea periodic? a sistemului de canalizare, sp?larea autovehiculelor ?i consumul tehnologic al unit??ilor industriale, se va utiliza ap? industriala;

Avand in vedere zilele caniculare, va solicitam sa respectati aceste masuri, in caz contrar vom fi nevoiti sa sistam pe perioade determinate distributia apei potabile.

Masura va fi implementata doar pe perioada zilelor caniculare, consumatorii fiind sfatuiti sa-si creeze rezerve de apa.

Ca urmare a temperaturilor excesive inregistrate in ultima perioada si a consumului exagerat de apa inregistrat la unii dintre clientii care folosesc apa, in special, la irigarea gradinilor, au fost create disfunctionalitati in asigurarea furnizarii in conditii normale a apei catre cetateni.Apa folosita in exces la udarea gradinilor a dus…