Meniu Închide

Lansare oficiala platforma online pentru alertare – VOLALERT.

Prin VOLALERT, cet??enii din Voluntari pot comunica direct cu Institu?ia Primarului.

VOLALERT este un proiect dezvoltat de c?tre Institu?ia Primarului Ora?ului Voluntari pentru ca cet??enii s? poat? semnala problemele ap?rute în ora?ul nostru, fie c? este vorba de drumuri, c?i de acces, cur??enie, câini f?r? st?pân, ap? ?i canal, transport public, asisten?? social?, ?coli ?i gr?dini?ie, în speran?a remedierii acestora într-un timp cât mai scurt. Odat? trimis? o sesizare, aceasta va ajunge instantaneu în aten?ia noastr? urmând s? luam în cel mai scurt timp m?surile care se impun.

Proiectul VOLALERT pune la dispozi?ia cet??enilor o platform? online ?i a o aplica?ie lansat? în Google Play Store (disponibila din 08 Aprilie), prin care orice persoan?, de orice vârst? ?i cu orice nivel de cuno?tin?e tehnologice s? poat? trimite sesiz?ri c?tre autorit??i cu privire la problemele ora?ului Voluntari. Aceste sesiz?ri se pot trimite, de pe orice calculator sau telefon mobil conectat la Internet, urmând 5 pa?i simpli:

1. Alegi categoria si subcategoria problemei

2. Descrie problema semnalat?

3. Faci o fotografie ?i o ata?ezi sesiz?rii

4. Pozi?ionezi harta în locul în care ai descoperit problema

5. Trimite sesizarea.

 

IMPLIC?-TE ?I TU!, doar a?a putem avea ora?ul pe care ni-l dorim!

Detalii pe http://volalert.ro/

*Lansare oficiala platforma online pentru alertare – VOLALERT.* *Prin VOLALERT, cet??enii din Voluntari pot comunica direct cu Institu?ia Primarului.* *VOLALERT* este un proiect dezvoltat de c?tre Institu?ia Primarului Ora?ului Voluntari pentru ca cet??enii s? poat? semnala problemele ap?rute în ora?ul nostru, fie c? este vorba de drumuri, c?i de acces, cur??enie,…